Padma

Padma Perú werd in 2012 opgericht en werd tot juli 2016 gecoördineerd door Liesbet Willems, een jonge psychologe. Zij verloor haar hart aan Peru en zet zich sinds 2005 volledig in voor Peruviaanse jongeren en hun families. Ze deed dat eerst in het binnenland (Ayacucho), daarna in Villa El Salvadór, Lima.

Met de steun van Suyana Peru streeft Padma ernaar het welzijn en de levenskwaliteit te verbeteren van kinderen, adolescenten en vrouwen die het slachtoffer zijn of risico lopen om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel, psychologisch geweld en/of verwaarlozing. Liesbet bouwde ze een team uit van lokale psychologen en maatschappelijk werkers. Daarbij startte ze een opleidingsaanbod op voor preventieve en therapeutische begeleiding voor de vele slachtoffers van familiaal geweld. Vanaf juli 2016 werd de coördinatie in lokale handen gegeven: Elisabeth Rosas nam het roer over, maar krijgt nog steeds ondersteuning van Suyana Peru.

Enkele projecten waarvoor Padma Perú zich inzet:

  • Psychologische ondersteuning,zowel preventief als curatief, voor kinderen, jongeren en gezinnen die worstelen met een psychiatrische problematiek, familiaal geweld, schoolse problemen…
  • Steun aan een opvangtehuis voor sterk verwaarloosde straat- en weeskinderen.
  • Vorming voor lokale psychologen, welzijnswerkers en ouders via workshops in scholen.
  • Speelpleinwerking waardoor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties niet op straat moeten  leven.
  • Volkskeukens waar de allerarmsten voor een kleine bijdrage een evenwichtige maaltijd krijgen.
  • De bouw van noodwoningen voor mensen die  voorheen in krotten woonden.

In 2018 betrok de ploeg van Padma een nieuw huis in Lima.

Lees nog meer over Padma Peru in onze blog.