Nieuwsbrief mei 2020


In België maar ook in Peru zorgt het coronavirus voor bizarre tijden. Later meer over wat dit voor Peru en onze werking in Villa El Salvador betekent. We willen het hebben over solidariteit en hoop. Solidiariteit dankzij jullie. Het jaarverslag van 2019 illustreert dit.

Jaarverslag 2019 – België

De fondsenwerving maakt alle activiteiten in Peru mee mogelijk. In totaal verzamelden we ongeveer € 100000. De steun van velen was hiervoor nodig: de provincie Limburg, de gemeentes Heusden-Zolder en Lubbeek, Stelimo, BNP Paribas Fortis Foundation, Wereldmissiehulp, Gasthuiszusters Antwerpen, ECM, TCR-group,
zorgnet Icuro, stichting Almae Mater, Emmaüs vzw… Maar ook bij heel wat privépersonen konden we aankloppen voor een gift of voor een aankoop van producten van Puriy. Activiteiten in het Universitair Psychiatrisch Centrum van Duffel, de Universitaire Parochie in Leuven, een Peruaanse avond en verkoop in kader van Music for Life, de h-eerlijke markt in Lubbeek… brachten geld in het laatje.
100000 keer BEDANKT!

Daarnaast blijft er de inhoudelijke steun vanuit België en dit via mailverkeer en regelmatig Skypeoverleg met de coördinator Elizabeth Rosas. Prof. Em. J. Corveleyn bracht een bezoek aan het project.Puriy coachten we van zeer nabij. Bij de jaarovergang waren de onderhandelingen ivm een overname van Puriy in volle gang. Eén van de vroegere medewerkers, Daniëla, wil met de vrouwen en met de merknaam Puriy verder. Een grote stap in het zelfstandig worden.

Aan de sensibilisering in het Noorden besteedden we de nodige aandacht oa via de vernieuwde website van Suyana. Als de mogelijkheid zich voordeed, vertelden we ons verhaal.

Om dit mogelijk te maken kwam de Raad van Bestuur Suyana in 2019 negen keer samen, de AV vergaderde vier keer.

Jaarverslag 2019 – onze zusterorganisaties Padma en Puriy in Lima

De werking in de sloppenwijk wordt gedragen door een team van vier lokale psychologen, een maatschappelijk werkster en een (psychologe)-coördinator. Daarnaast zijn er ook regelmatig stagaires aan het werk. De formele structuur is vergelijkbaar met de vzw-structuur in België. Een Raad van Bestuur die bestaat uit professoren van twee lokale universiteiten, een advocate en twee bestuursleden van vzw Suyana. Op deze manier worden de eerste stappen in verzelfstandiging gezet.
Op de foto zien jullie enkele teamleden samen met enkele stagaires. Vierde van links is Elizabeth Rosas, de directora.

Psychologische begeleiding

Padma biedt psychologische ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen uit Villa El Salvador. Lokale psychologen begeleiden, bieden hulp in crisissituaties en geven begeleiding en therapie. Padma wordt meer en meer erkend als expertisecentrum rond opvang van trauma. De verantwoordelijke voor deze werking is Carmen Valenzuela.

• 555 patiënten
• 307 vrouwen, 248 mannen
• 242 jonger dan 18
• 2471 sessies

Een 200-tal patiënten werden meer dan vijf keer gezien. 61 casussen bestempelde men als zeer ernstig: suïcide, misbruik… In 211 casussen was er sprake van geweld, vrouwen melden dit vier keer meer dan mannen. In 30 casussen werkte men rond seksueel misbruik.

Speelpleinwerking

Tijdens de vakantieperiode, januari en februari, werden kinderen en jongeren opgevangen. Op die manier bieden we hen kansen om te spelen, om met elkaar te leren omgaan en vermijden we vooral dat ze op straat rondhangen. Traditiegetrouw was deze werking een succes. Deze werking wordt gecoördineerd door Padma maar rust vooral op vrijwilligers. 16 februari werd de vijfweken durende werking voor de eerste keer afgesloten met een optreden van de kinderen voor de ouders.Meer dan 80 families waren aanwezig.

Speelpleinwerking

Tijdens de vakantieperiode, januari en februari, werden kinderen en jongeren opgevangen. Op die manier bieden we hen kansen om te spelen, om met elkaar te leren omgaan en vermijden we vooral dat ze op straat rondhangen.Traditiegetrouw was deze werking een succes. Deze werking wordt gecoördineerd door Padma maar rust vooral op vrijwilligers. 16 februari werd de vijfweken durende werking voor de eerste keer afgesloten met een optreden van de kinderen voor de ouders.Meer dan 80 families waren aanwezig.

Ondersteuning opvangtehuis Casa Hogar

Jose Antonio,stagair in 2018, werd in 2019 een volwaardig lid van het team van Padma. Zijn loon werd voor een groot deel gedragen door de orde die het opvangtehuis runt.Hij begeleidde 19 kinderen waarvan 14 intensief. Jose Antonio was aanwezig op 29 teamvergaderingen waarbij de aanpak van de kinderen besproken werd.

Samenwerking met scholen

In 2019 begeleidde Lourdes 250 leerlingen en 52 ouders in een face to face contact. Ouders van de leerlingen konden ook terecht in workshops.

Workshops

Een aantal groepssessies richt zich op ouders. In totaal stonden 29 ouders, in twee groepen, en gedurende telkens een viertal sessies, stil bij positief opvoeden. Omgaan met stress was een ander thema van een reeks workshops. Er waren vier groepen, twee van één sessie en twee reeksen van 5 sessies. Marianela zag 68 deelnemers. Een thema dat aanslaat.

Werking in de lokale gemeenschap

Het voorbije jaar werd ingezet op de verdere inbedding in de gemeenschap. Jessica nam dit voor haar rekening. Zij ging regelmatig naar gezinnen, naar de volkskeukens, naar de parochie om zeer dicht bij de mensen ondersteuning te kunnen bieden en eventueel door te verwijzen. Zij overlegde met andere partners om zo een degelijk vangnet voor deze gezinnen te realiseren. Op deze manier bereikte zij een 50-tal families.

Samenwerking met andere organisaties

Voor de verdere verzelfstandiging van Padma is lokale fondsenwerking erg belangrijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat ‘Padma’ meer aan zichtbaarheid wint en naar samenwerkingsmogelijkheden zoekt. Men besteedde daarom veel aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe en stevige banden met allerlei officiële organisaties, gemeentelijk (gemeente is 600.000 inwoners!) en nationaal: ministeries van gezondheid, van de vrouw en het kind en van justitie (ivm risico-jongeren) en met andere NGO’s die in de buurt werkzaam. Elizabeth, de directora samen met Marianela namen dit voor hun rekening. Met 13 organisaties oa, werd overlegd en samen werden al nieuwe initiatieven op poten gezet.

Puriy

De vrouwen van Puriy slagen er in om kwalitatieve en mooie producten af te leveren. Zowel de schoentjes als de accessoires mogen gezien worden. De werking van het bedrijf evolueerde zeer positief. Men beheert de ledervoorraad efficiënt, men heeft de voorraad schoentjes afgebouwd en tegelijkertijd slaagt men er in om flexibel en vlot bestellingen af te werken.

We merken dat het met de vrouwen goed gaat. Mede nog dankzij de ondersteuning vanuit Padma lukt het hen steeds beter om een ‘goed’ bestaan uit te bouwen.

Daar tegenover staat dat we vaststellen dat de markt in België verzadigd is. Na heel wat onderhandelingen, we wilden oa garanties dat ‘onze’ vrouwen in de mate van het mogelijke hun tewerkstelling niet zouden verliezen, na heel wat opzoekwerk naar hoe dit, wettelijk kan gebeuren, hakten we de knoop door en zal Puriy, begin 2020, overgenomen worden door een vroegere coördinator van dit project. De naam, de locatie, de Peruaanse website zullen behouden blijven. Men zal zich meer richten op de lokale markt met eventuele uitbreiding naar Noord-Amerika.

Voor 2020 stelden we zowel in Peru als in België een jaarplanning met de daarbijhorende begroting op. Veel aandacht zou worden besteed aan de fondsenwerving ter plekke… maar toen kwam corona! Opnieuw toont het team heel wat flexibiliteit. Daarover later meer. Hou het gezond!