Wijk Villa El Salvador hard getroffen door corona

In maart 2020 werden de plannen en projecten van Padma zeer grondig en noodgedwongen, veranderd onder invloed van de Corona-crisis die zeer hard heeft toegeslagen in Peru, zo erg als in VS en in Brazilië.

Tijdens deze crisis zijn de gebreken en het falen van het bestaande gezondheidssysteem gebleken. Tekort aan ongeveer alles. Veel mensen aan hun lot overgelaten. Onmogelijk, ondanks inspanningen, om in de achterstandswijken zoals de onze, de basis-regels van voorzorg (handenwassen, afstand houden, basisvoeding verzorgen, etc.) toe te passen.

De regering heeft nochtans, zoals in Europa (in verschil met VS en Brazilië), zeer strenge maatregelen toegepast.

Maar die konden vaak niet toegepast worden in een district als het onze : mensen moeten naar de fysieke markt (geen afstand houden) om eten te kopen, tijdens lock-down geen eten, geen inkomen meer want de meerderheid van het werk is hier informeel; ‘onze’ mensen kregen geen vervangingsinkomen van de overheid (want informeel, niet geregistreerd werk), handen wassen op regelmatige basis is onmogelijk want geen stromend water in huis. Enkele foto’s kunnen best illustreren hoe dramatisch de situatie is en was tot op vandaag.

De ploeg van Padma heeft zich relatief snel aangepast aan de noodsituatie. Zij doen hun uiterste best om telewerk te verrichten voor zowel consultatie-activiteiten als voor het verruimen van het aanbod inzake preventieve (meer groeps-)activiteiten.

Lees hier welke acties Padma nog meer heeft ondernomen en bijgestuurd sinds de coronacrisis van maart 2020.