De acties van Padma sinds de coronacrisis

 Sinds de coronacrisis van maart 2020 heeft Padma heel wat extra acties opgezet en interventies bijgestuurd.

1. Psychosociale Consultaties: zij voeren deze kerntaak verder uit, zij het nu in tele-werk:

Deze dienst wordt vanaf april 2020 via de bestaande telefonische contacten met eerder reeds aangemelde cliënten EN via zeer actief-bezochte facebook- en instagram pagina’s aangeboden. Zij worden GRATIS aangeboden in 2 modaliteiten :

  • korte crisisinterventie : max. 3 zittingen – telefonisch.
  • psychotherapie (verderzetting van bestaande therapie).

In elk geval leggen zij uit/kondigen ze aan dat deze service gratis is, maar ze sporen de personen die het willen en kunnen aan om een bescheiden donatie te doen en zo te helpen om andere van hun projecten te ondersteunen (bv. donaties van voedsel).

2. Familiebegeleiding : ze identificeerden in hun database 200 families met wie ze een eerste etappe van deze begeleiding konden uitwerken. Doel is om bij te staan en te detecteren of er in de familie verhoogde risico’s zijn (geweld, ziektes, voedseltekort); dit gebeurde via een kort telefoongesprek (15’). In geval van een risicosituatie ging onze dienst over tot virtuele consultatie en advies, en desgevallend tot deelname in voedselbedelingsprogramma (met een andere private of staatsdienst). GRATIS aangeboden (zie onder I.)

3. Voedselbedeling : ze identificeerden meer dan 200 families. Ze bezorgen hen “ollas comunes” (gemeenschaps-kookpot; is een tamelijk informeel netwerk van ‘kookmoeders’ in arme buurten; dat systeem bestaat sedert de tijden van interne oorlog in Peru – 1985-tot heden). De economische situatie wordt altijd maar slechter in het land, en vele mensen kunnen zich enkel voeden dank zij die ‘kookpotten’. Ze verstrekken 1 portie per dag per persoon, het is niet veel, maar op zijn minst valt daar mee te overleven. Padma werft middelen voor ‘ollas comunes’ via sociale media (kleine) donateurs en via de aangeboden consultatiedienst.

4. Psychoeducatieve interventies : Ze realiseren virtuele workshops over “Manejo de estrés” (stress-management), “Reconocimiento y manejo de emociones” (erkenning en management van emoties), “Violencia” (geweld – in de buurten en vooral intrafamiliaal) y “Crianza positiva” (positieve opvoeding), voor diverse publieken (zie hieronder : netwerken). Ze werken met netwerken van adolescenten van de zuidelijke zone van Lima, samen met functionarissen van het programma “Barrio seguro” (veilige wijk) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met leraren van publieke scholen en vandaag werken ze met adolescenten-overtreders van de wet (en hun ouders) in het programma van restauratief recht van het Openbaar Ministerie (sector Zuid-Lima), en met leraren van de Instituut Fe y Alegria (is een Jezuïeten-netwerk van scholen en opleidingsinstituten voor volwassenen – beroeps en technisch, gespreid over heel Peru) .

Bovendien heeft Padma de volgende samenwerkingen met netwerken:

 1. Nationale enquête “La Mirada de los Niños y Adolescentes sobre Violencia”:

Samen met “Acción por los Niños” en het netwerk “Red Interdistrital de Municipios Escolares de Lima Sur“, hebben ze meer dan 1000 vragenlijsten op nationaal niveau verzameld via virtuele weg.  (zie https://www.accionporlosninos.org.pe/ ):

Padma heeft de taak op zich genomen om het virtuele platform te maken voor de dataverzameling, en om de gegevens te verwerken. Vandaag zijn ze bezig met de redactie van het verslag. Op donderdag (30 juli) hebben ze een virtuele vergadering gehad om dit te finaliseren om het in september te publiceren met alle resultaten, conclusies en aanbevelingen (het zal verstuurd worden naar de ministeries en naar de publieke entiteiten die over het thema gaan alsook naar private organisaties, zoals NGO’s, Stichtingen en Universiteiten en bedrijven.

2. Werking ivm. Geweld tegen Vrouwen:

UTEC Ventures, het Ministerio de la Mujer (Ministerie voor de vrouw), de BID (Banco Interamericano de Desarrollo), de Wereldbank (Banco Mundial), en het Netwerk Kunan Perú hebben dit event georganiseerd. https://www.nomasviolencia.pe

3. PNUD: een UNO-programma “Justa”: een psychoeducatieve medewerking voor een 30-tal

Zie: https://www.descentralizacion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/3_PROYECTO-JUSTA_VILLA-EL-SALVADOR.pdf

4. Fe y Alegria: (zie ook https://www.feyalegria.org/peru/ )

Fe y Alegria is een netwerk van scholen en (volwassenen-)opleidingen in heel Peru, door de Jezuïeten gestart in groot-Lima in de jaren 60, met ondermeer vestigingen in ‘ons’ district voor volwassenvorming en voor opvoedingsondersteuning aan een instelling voor kinderen die door de jeugdrechter geplaatst werden (Casa Hogar). Padma werkt daar al verschillende jaren aan mee door begeleiding van de jonge opvoedsters in de Casa; en door consultatiewerk bij enkele volwassenen in de vakschool ter plaatse.

Met de corona-crisis wordt aan Padma gevraagd om de inzet uit te breiden naar : meer tele-beschikbaarheid voor het ondersteunen van leraren in andere districten en ruimer beschikbaar stellen van haar workshops over stressmanagement en communicatie-stijlen en – middelen voor directies en voor opleiders, dit voor het hele netwerk in het land. Gebeurt op virtuele wijze.

5. Ministerio Publico, (Openbaar aanklager, Ministerie van Justitie):

medewerking werd gevraagd om hen te helpen via workshops voor delinquente jongeren en risicojongeren, in samenwerking met de openbare aanklagers in zuidelijk Lima  (is Lima Sur: namelijk ‘ons district Villa El Salvador, Villa Maria del Triunfo, San Juan de Miraflores), : Justicia juvenil restaurativa.

Onder de vlag : ‘Take them to the good path’. Workshops uitbreiden en voor meerderen ter beschikking stellen op het gebied van emotiereguatie en stress-management.

6. CEM (Centro de emergencia Mujer, Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables) = Ministerie voor de vrouw en voor kwetsbare bevolkingsgroepen)

Dat is een instantie die vrouwen, slachtoffers van familiaal geweld opvangen en de weg wijzen naar gerecht, en/of naar vluchthuizen (‘Aurora’, dun bezaaid), en/of naar hulpverlening en naar het gerecht. Zij zijn geen justitiële instantie. Zij zenden vrouwen naar Padma voor begeleiding; Padma zendt mensen naar hen om melding te maken van geweld tegen vrouw.

7. Barrio seguro : (initiatief van Ministerie van Binnenlandse zaken : ‘ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO’), om in het algemeen het geweld te verminderen. Padma werkt op hun vraag met hen samen in Lima Sur.

8. Municipalidad (gemeentelijke diensten) van Villa El Salvador, ‘ons’ district: volgens een recente wet is elk gemeentebestuur verplicht om een “instantie” te hebben in de strijd tegen het geweld tegen vrouwen. Deze instantie is een goed knooppunt van NGO’s onderling en met het gemeentebestuur, lokaal. Nadeel: het is zeer politiek. Voordeel: netwerk met andere instanties en NGO’s.

9. Er is ook een nieuwe alliantie in de maak met Humanity and Inclusion (van Handicap international : https://hi.org/). Onze directrice heeft contacten met deze instantie in Peru, waar die zich daar, met steun van Danish Refugee council (en Europese Unie) inzet voor Venezolaanse vluchtelingen (ook in Colombia en Venezuela); helpt deze mensen naar jobs, psychotherapie; zeer gestructureerde therapie, telkens met concrete doelen. Padma zal gevraagd worden in te staan voor een deel van deze therapieën.