Nieuwsflash december 2021

Begin 2021 hoopten we dat we, zowel in Peru als in België, snel terug naar een normale situatie zouden evolueren. Dat dit ijdele hoop was moeten we niet vertellen. Ondanks de moelijke 'corona-omstandigheden', waarover we het hadden in de vorige nieuwsbrief, is de werking blijven draaien. In Peru merkt men nu pas een lichte stijging van de cijfers.  Of er een echte derde golf komt is koffiedik kijken, maar de twee vorige waren overweldigend.  Meer dan 80000 overlijdens in de hoofdstad Lima.  Omdat de voorbije periode de cijfers zich min of meer stabiliseerden werden de maatregelen versoepeld. Het Padmahuis werd terug geopend waardoor individuele gesprekken met de mensen weer mogelijk waren. Het digitaal aanbod blijft ook bestaan want de situatie is nog alles behalve normaal.  Zo blijven de scholen gesloten tot maart 2022!

Padma meer en meer erkend als professionele organisatie

Wereldwijd staan de thema's  'Gelijkheid tussen man en vrouw' en 'Geweld tegen vrouwen' meer dan ooit op de agenda. Deze thema's waren voor Padma, en dus ook voor Suyana, mee de ontstaansreden. Padma wordt rond deze onderwerpen meer en meer erkend als professionele organisatie met een degelijke theoretische achtergrond en dit gecombineerd met praktische ervaring. Dit geeft aanleiding tot allerlei samenwerkingsverbanden.
Enkele voorbeelden:
Sedert kort werkt Padma nog intenser samen met een afdeling van het Ministerie van Justitie, nl. de Coordinadores legales.  Zij helpen er vrouwen met wettelijke problemen. Men zoekt nu uit of zij de bovenverdieping van het Padmahuis kunnen huren. Op deze manier wordt het aanbod naar 'onze' vrouwen uitgebreid naar zowel legale als psychosociale begeleiding.

Op 9 december was er een online sessie over familiaal geweld.  Elizabeth, de coördinator van Padma, was mee één van de initiatiefnemers. 

Fondsenwerving

Het inzamelen van werkingsgelden via activiteiten blijft een moeilijk verhaal. Maar via allerhande kanalen konden we rekenen op steun. En soms komt er uit onverwachte hoek geweldig nieuws.
In Heusden-Zolder organiseert vzw Art 27 ieder jaar een kunsttentoonstelling. De opbrengst gaat naar twee projecten in ontwikkelingslanden en dit jaar is Suyana één van hen. Je krijgt er de kans om meer dan 200 werken te zien van 44 kunstenaars en dit in op een unieke locatie, de vroegere mijngebouwen. De tentoonstelling, Bella Ciao, is nog te bezoeken tot 12 december.  Via deze linken krijg je een beeld van deze tentoonstelling:
Artikel 27/2021: Bella Ciao - Tentoonstelling (Part 2/2) - YouTube
Artikel 27/2021: Bella Ciao - Tentoonstelling (Part 1/2) - YouTube

In Peru kreeg het autonoom functioneren van Padma opnieuw de nodige aandacht.  Twee dames onderzochten welke mogelijkheden er zijn om ter plekke aan fondsenwerving te doen en wat hiervoor nodig is.  Zij schreven hierover een uitvoerig rapport. Op grond hiervan werden ook al de eerste stappen gezet.  In onze volgende nieuwsbrief hierover meer.

Ons financieel steunen

Sinterklaas is terug naar Spanje en meer en meer komen we in Kerststemming.  In deze periode zijn we solidair met diegenen die het niet zo goed hebben.  Ook jij kan ons steunen. 
Elke gift is welkom en maakt mee het verschil.  Vanaf €40 op jaarbasis bezorgen we je een fiscaal attest. Hiervoor stort je op de rekening van Stelimo vzw BE 71 4569 5241 8169 met vermelding van Liesbet Willems-Peru. Bedankt als je, op welke manier ook, ons reeds steunde.

En dan wensen we ieder van jullie gezellige kerstdagen en een fijn eindejaar. Zorg goed voor elkaar.